Кредити до заплата –как и откъде?

Всички могат да си отдъхнат, вече няма причини за безпокойство! Българите вече няма от какво да се притесняват, даже и заплатите им за пореден път да закъснеят в края на месеца. При такъв развой на нещата те спокойно биха могли да се обръщат към компаниите за бързи кредити, които вече предлагат услугата „Кредити до заплата”. Става дума за краткосрочни заеми без допълнително обезпечение, които са най-подходящи за хора с дребни финансови трудности.

Според зависи от компанията за бърз кредит връщането на заем от типа „Кредити до заплата” трябва да стане факт в срок между 15 и 45 дни. Сумата, която може да бъде усвоена, също варира като най-често е между 500 и 1000 лв. Процедурата по кандидатстването е максимално опростена и за попълване на формуляр с искане е необходимо единствено потенциалният клиент да е пълнолетен и да разполага с валидна лична карта. Кандидатстването може да се осъществи както на място в офис на компания за бързи кредити, така и онлайн или по телефон. Срокът за получаване на одобрение също е максимално скъсен като в най-лошия случай става дума за едно денонощие. Заявената сума се получава най-късно в рамките на още 24 часа. Това може да стане както на място във фирмен офис, така и по банков път или чрез разплащателната услуга Изи пей.

Идентични са и вариантите за изплащането на кредита, което трябва да стане факт на една предварително договорена вноска. В момента някои компании предлагат промоции, при които връщаш точно толкова, колкото си взел. Условието най-често е това да е първо теглене на клиента и той да бъде върнат без закъснение в рамките на 30 дни. Даже и когато кредитът не е промоционален, е препоръчително той да бъде върнат според предварително определената падежна дата. Ако това се случи, се налага наказателна такса. Отлагането може да се прави безброй пъти, например всеки път за нови 30 дни, но всеки път трябва да се заплаща допълнително оскъпяване. Докато тече срокът на това оскъпяване не е необходимо да се покрива и вноска по главницата.