Кредити без лихви

Малките деца знаят най-добре, че Коледа е веднъж в годината и затова я очакват с огромно нетърпение. За по-големите обаче вече няма причина да са толкова нетърпеливи, защото за тях Коледата може да идва отново и отново всеки ден! Така се получава благодарение на компаниите за бързи кредити, които запчонаха да предлагата на българския небанков пазар безлихвената услуга – кредити до заплата.

Уточнението, което трябва да се направи тук е, че става дума за краткосрочен заем  с лимит най-често до 700 лв. и срок на връщане между 3 и 30 дни. А безлихвеният му вариант е промоционална услуга, с която могат да си услужат тези клиенти, които за първи път се възползват от възможността да изтеглят подобен заем от съответната компания за бързи кредити. В такива случаи според различните условия на различните компании вече усвоената сума трябва да бъде върната в рамките на 15 дни, 21 дни или максимум 30 дни. В някои случаи е възможно и постоянни клиенти на дадена компания да получават безлихвени кредити, но за целта е необходимо да се класират за допълнителни промоционални условия. Подходящ пример в случая са тези компании за онлайн кредити, които отпускат без лихва всеки свой седми заем, без значение дали става дума за нови клиенти, или са постоянни такива.

Да, при безлихвените кредити до заплата на теория взимаш толкова, колкото си взел, но на практика това не е точно така. За да върне клиент толкова, колкото е взел, той трябва да е изключително коректен платец и да заплати своето задължение в предварително договорения за целта срок. Ако обаче това не се случи и падежната дата бъде прескочена, започва начисляване на допълнителни разходи. Ключова е задължителната такса „удължаване”, която осигурява на кредитополучателя нови 30 дни, в които да обслужи задължението си. Според правилата на компаниите за бързи заеми таксата „удължаване” може да бъде плащана безброй пъти на всеки 30 дни, но заплащането й няма нищо общо с усвоената главница.